Od samog osnivanja misija našeg preduzeća bila je da svojim kupcima pružimo najkvalitetnije moguće proizvode i usluge bazirane na najsavremenijim tehničko-tehnološkim dostignućima.

Zalažemo se za izradu i prodaju proizvoda, odnosno za pružanje usluga, koji svojim kvalitetom obezbeđuju dugoročnu i stabilnu poslovnu moć i prosperitet našem preduzeću i omogućuju njegovo uključivanje u krug šire priznatih, poznatih, uspešnih i po kvalitetu uspešnih organizacija.

Sredstvom realizacije gornje vizije naše organizacije pored uspešne organizacije, kreativnih stručnih kadrova (koji su pravi izvor naše snage) i efikasnog sistema menadžmenta kvalitetom, služi nam i politika kvaliteta koja je kao sastavni deo naše poslovne politike podobna za svestrano zadovoljenje zahteva naših kupaca. 

Polazeći od toga da kvalitet stvara budućnost, a održava se kroz elemente našeg poslovanja, konstatujemo da

POLITIKA KVALITETA
„Kovačević-inženjering“ doo

 

obuhvata sledeća načela:

  • prepoznavanje i zadovoljenje zahteva i očekivanja naših korisnika,
  • očuvanje našeg ugleda putem poslovanja uz puno pridržavanje ugovorenih i drugih prihvaćenih obaveza, kao i putem prisustva na tržištu proizvodima pouzdanog i garantovanog kvaliteta,
  • poslovanje uz dosledno pridržavanje svih propisa važeće pravne regulative, domaćih i svetskih standarda, kao i savremene zaštite radne i životne okoline,
  • stalno poboljšavanje uslova rada i zdrave radne atmosfere naše organizacije,
  • obezbeđenje efikasne motivacije i stimulacije naših zaposlenih na bazi ostvarenih efekata i uspešnosti rada,
  • permanentno podizanje kvaliteta rada naših zaposlenih uz njihovu stalnu edukaciju,
  • stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom, koji je u skladu sa JUS ISO 9001:2001 standardom